Forretningsbetingelser

Generelt
Man skal se stillbilleder og videoproduktion, som et færdigt produkt med de betingelser vi sammen har indgået.  Rettighederne (ophavsretten) til materialet ejes af Filmplus. Kunden har brugsret til det færdige produkt. Trediepart har ingen brugsret. Råmateriale kan frikøbes. Se evt. mere om
Ophavsret.

Alle produktionerne er inkl. to korrekturrunder og ét afsluttende gennemsyn, hvis der ikke er aftalt andet. Evt. rettelser skal indsendes senest 5 arbejdsdage efter levering. 

Ekstra rettelser der ligger ud over korrekturrunden og det afsluttende gennemsyn faktureres med 1050 kr. pr. påbegyndt time. 

Prisen er eksklusiv transport, med mindre andet er anført til tilbuddet. Specielle ønsker og tilføjelser til produktionen skal oplyses senest 48 timer inden optagelse. 

Materiale
Kunden ejer brugsretten til det endelige resultat og må distribuere det uden begrænsning.

Det er ikke tilladt for kunden, selv eller via tredjepart, at foretage ændringer i det endelige resultat som leveres af Filmplus, med mindre kunden har frikøbt rettighederne til materialet af Filmplus. En overtrædelse af ovenstående punkt vil medføre en konventionalbod på kr. 5.000 pr. overtrædelse. 

Ved overtrædelse forstås distribution af en redigeret/ændret version af det endelige resultat på et medie. Sker distribution på flere medier, betragtes distribution på hvert medie således som en overtrædelse. 

Det er ikke tilladt for kunden at sælge eller overdrage det endelige resultat til tredjemand med mindre kunden har frikøbt rettighederne af Filmplus. 

En overtrædelse af ovenstående punkt vil medføre en konventionalbod på kr. 10.000 pr. overtrædelse. 

Ved overtrædelse forstås tredjeparts distribution af en tilsvarende/redigeret/ændret version af det endelige resultat på et medie. Sker distribution på flere medier, betragtes hver distribution således som én separat overtrædelse pr. medie. 

Filmplus har ligeledes ret til at anvende det endelige resultat i markedsførings øjemed (af Filmplus forstås). 

Afbud af opgave
Afbud af indgået aftaler er muligt op til 14 arbejdsdage før udførsel. Afbud indtil 8 arbejdsdage før udførsel opkræves 50% af samlet pris eksl. transport. Afbud under 8 arbejdsdage før udførsel opkræves 100% af samlet pris eksl. transport. Udskydelse tages, hvis nødvendigt, men som minium med 8 dages varsel.

Bliver optagelsen ikke aflyst, men i stedet udsat, tillægges der et udsættelses gebyr svarende til 20% af opgavens pris. Alle udgifter der evt. måtte være forbundet med udsættelsen dækkes af kunden.

Betalingsbetingelser
Netto 8 dage for eksisterende erhvervskunder. 50% prepaid for nye kunder. 100% prepaid for privatkunder. Ved priser over kr. 20.000,- og længerevarende produktioner betales 50% af opgavens pris før jobstart. Nye kunder betaler 100% prepaid ved aftalens indgåelse. Er der tale om videoproduktion, hvor produktionstiden overskriver 3 uge betales der for optagedage efter endte optagelser, og for redigering/klipning, når opgaven er færdig og leveret.

Betaling skal ske senest 8 dage efter leveringen, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne.

Sker betaling ikke rettidigt beregnes morarenter i henhold til rentelovens § 5 af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen.

Opbevaring af råmateriale og færdigt produkt

Filmplus opbevarer råmaterialet i minimum 30 dage fra datoen for levering af det endelige resultat. Her efter forbeholder Filmplus sig retten til at slette materialet med mindre kunden har tilvalgt udvidet backup.

Kunden kan inden for 30 dage fra endelig levering, tilkøbe 1 års udvidet backup (Online + Offline) til 3.500 kr. ekskl. moms. pr. påbegyndt datamængde af 500GB.

Kunden garanterer, at arbejdet, som kunden har anmodet Filmplus om at udføre, ikke krænker tredjeparts rettigheder. Samtidig erklærer kunden, at alt materiale, herunder logoer, navne og musik med videre, som kunden ønsker anvendt i produktionen tilhører kunden og ikke krænker tredjeparts rettigheder.

Alle priser er eksklusiv moms.

Persondatapolitik (GDPR)

Persondatapolitik i forhold til kunder og samarbejdspartnere hos Filmplus. Gældende for Filmplus, Ordruphøjvej 40, 2920 Charlottenlund. 

Filmplus indsamler og behandler personoplysninger om kunder og samarbejdspartnere. Dette er udelukkende oplysninger, som er blevet oplyst af kunden selv. Der indsamles ikke unødvendigt data.

Indsamlede oplysninger
Der indsamles eks. navn, firmanavn, CVR-nr., EAN-nr., adresse, telefonnummer, mailadresse og bankkontonummer m.m. Generelle faktura informationer trækkes via Dinero.dk og Virk.dk

Databehandling
Persondata bruges udelukkende som kontaktinfo og til fakturering og aftaler/kontrakter. Filmplus handler primært med erhverskunder.

Oplysningerns tilgængelighed
Oplysningerne er kun tilgengælglige hos Filmplus, som er en enkeltmandsvirksomhed. Oplysningerne findes på arbejdscomputer som beskyttet af passwords. Alle data om kunder og samarbejdspartnere deles ikke med personer udenfor virksomheden, uden samtykke.

Datasikkerhed
Filmplus har indsamlede erhvervs/persondata på arbejdscomputer og den er beskyttet af passwords. Yderligere data til fakturering er kun registreret i Dineno.dk. Sker der et brud på sikkerheden, vil Datatilsynet blive underrettet indenfor 72 timer efter tidspunktet for konstateringen af brud på persondatasikkerheden. Desuden vil de registrerede personer uden unødig forsinkelse blive underrettet om bruddet. 

Samtykke
Afsendelse af emails til Filmplus indeholdende persondata betragtes, som samtykke og disse data beholders, så længe det er relevant for samarbejdet. Kunder og samarbejdspartnere kan til enhvertid tilbagekalde samtykke. 

Adgang til egne personoplysninger
Dem som har oplysninger registreret hos Filmplus kan til enhver tid få adgang til og indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret, som primært er overstående. 

Rette og/eller slette sine personoplysninger
Dem som har oplysninger registreret hos Filmplus kan til enhver tid få berigtiget, slettet eller begrænset behandlingen af de pågældendes data. Når formålet med registreringen og behandlingen af specifikke data ikke længere er tilstede, vil de pågældende data blive slettet hos Filmplus. Sletningen vil dog ske under hensyntagen til bogføringslovens regler og pligter for opbevaring af regnskabsmateriale og bogføringsdata. 

Materiale i form af billeder, video og lyd
Filmplus producerer billeder og video og som en naturlig del opbevares optagelser med personer. Der arbejder med optagelserne så længe projektet er igang, herefter arkiverer optagelserne på harddiske eller I nogle tilfælde slettes de helt. Dette sker så længe det er relevant for Filmplus formål og virke.

De medvirkende personer har givet samtykke til, at være med på billederne/optagelserne.  Du har under nogen omstændigheder også mulighed for at tilbagekalde dit samtykke.

Samtykke med eks. modeller kan ske skriftligt og mundligt, og er Filmplus underleverandør, står den pågældende kunde for samtykke med involverede personer.

Spørgsmål? Store eller små?
Skriv til mig!

+45 2080 9805